Piešķirs Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju jaunai ārstei

Kuldīgas novada Domes deputāti 29.oktobra domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju Latvijas Universitātes pirmā gada rezidentei Lindai Freibergai.

L. Freiberga ir pirmā gada rezidente Latvijas Universitātes programmā “Medicīna” virzienā “Dzemdniecība un ginekoloģija”. Viņai piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 430 EUR mēnesī. Stipendiju jaunā ārste saņems visu atlikušo studiju laiku.

Kopumā uz iespēju saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās divi pretendenti. Otrs pretendents neatbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai.

Par stipendijas piešķiršanu pretendente ar pašvaldību un SIA “Kuldīgas slimnīcu” slēgs trīspusēju līgumu, līgumā nosakot piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības, tai skaitā nostrādāt slimnīcā vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas, līguma izbeigšanas kārtību.

Deputāti pilnvaroja Domes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu un SIA “Kuldīgas slimnīca” valdes priekšsēdētāju Agri Rozenfeldu slēgt trīspusēju līgumu par pašvaldības stipendijas piešķiršanu ar stipendiāti.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru