“Baltic International Bank” provizoriskie zaudējumi pērn – 2,668 miljoni eiro

Rīga, 28.feb., LETA. Latvijas “Baltic International Bank” pagājušajā gadā, pēc provizoriskiem datiem, strādāja ar zaudējumiem 2,668 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš, liecina bankas publiskotā informācija. Savukārt bankas grupas zaudējumi pērn bija 3,614 miljoni eiro pretstatā peļņai 2016.gadā.

Bankas aktīvi 2017.gada 31.decembrī bija 303,348 miljonu eiro apmērā, kas ir par 1,6% jeb 5,041 miljonu eiro mazāk nekā 2016.gada beigās, kad “Baltic International Bank” aktīvi bija 308,39 miljoni eiro.

Noguldījumos banka pagājušā gada beigās bija piesaistījusi 239,108 miljonus eiro, kas ir pieaugums par 3,9% salīdzinājumā ar 2016.gada beigām, bet kredītos banka bija izsniegusi 69,765 miljonus eiro, kas ir par 1,7% mazāk.

Bankas finanšu pārskata vadības ziņojumā teikts, ka “Baltic International Bank” 2017.gadā aktīvi strādāja, bankas darbību pārveidojot atbilstoši jaunajam, uz investīcijām balstītajam biznesa modelim. Noslēdzot bankas aktīvu sakārtošanu un ieviešot jauno biznesa modeli, mainījās bankas klientu struktūra un skaits, kā arī būtiski samazinājās noguldījumu apmērs.

“2017.gada otrajā pusgadā “Baltic International Bank” būtiski spēcināja klientu apkalpošanas komandu, un aktīvi pievērsās jaunu klientu piesaistei, kā arī jauna biznesa attiecību līmeņa izveidei ar esošajiem klientiem, tādējādi 2017.gada otrajā pusgadā palielinājās visi ar klientu līdzekļu apmēru saistītie finanšu rādītāji,” teikts vadības ziņojumā.

Pēc bankas vadības vēstītā, 2017.gada beigās termiņnoguldījumi veidoja 33% no kopējā noguldījumu portfeļa. Šie resursi tiek izmantoti ilgtspējīgu investīciju projektu īstenošanai un finansējuma nodrošināšanai bankas klientiem – privātpersonām un uzņēmumiem – Latvijā un ārvalstīs.

“Biznesa modeļa maiņas, aktīvu sakārtošanas un klientu struktūras izmaiņas, kā arī ar atsevišķu vēsturiski izveidojušos bankas aktīvu kvalitātes novērtēšanu saistītas operācijas atstāja plānotu īslaicīgu negatīvu ietekmi uz bankas finanšu rezultātiem, tādējādi banka noslēdza 2017.gadu ar 2,67 miljoniem eiro zaudējumu. Finanšu rezultātus ietekmēja arī “Baltic International Bank” 2017.gadā veiktās investīcijas bankas iekšējās kontroles sistēmu tālākā pilnveidošanā, informācijas tehnoloģiju un infrastruktūras attīstībā, kā arī investīcijas bankas darbinieku komandā un tās kompetenču spēcināšanā,” skaidrota vadības ziņojumā.

“Baltic International Bank” pamatdarbības ienākumi 2017.gadā bija 15 miljonu eiro apmērā.

“Bankas vadība pozitīvi novērtē ienākumu struktūras dinamiku – tīro komisiju ienākumu īpatsvars 2017.gada beigās bija palielinājies līdz 24,8% no kopējā pamatdarbības ienākumu apjoma, kas ir būtiski vairāk nekā šajā pašā periodā iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 17,7%. Tīro procentu ienākumu īpatsvars šajā periodā palielinājās līdz 17,3% salīdzinājumā ar šo pašu periodu iepriekšējā gadā, kad tie veidoja 11,3%,” piebilst bankas vadība.

Bankas administratīvie izdevumi 2017.gadā bija 13,74 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,8% mazāk nekā iepriekšējā gadā.

“Baltic International Bank” likviditātes rādītāji 2017.gada beigās bija 92,29%, pirmā līmeņa kapitāla pietiekamības rādītājs bija 11,6%, bet kopējā kapitāla pietiekamības rādītājs bija 14,98%.

2016.gadā “Baltic International Bank” peļņa bija 135 351 eiro, bet bankas grupas peļņa bija 325 492 eiro.

Bankas grupā ietilpst arī SIA “Claim Management”, AS “BIB Alternative Investment Management”, SIA “BIB Real Estate”, SIA “Gaujas īpašumi” un SIA “Global Investments”.

Bankas lielākie īpašnieki ir Valērijs Belokoņs (69,9%) un Vilorijs Belokoņs (30,05%). Pēc aktīvu apmēra “Baltic International Bank” 2017.gada septembra beigās bija 13.lielākā banka Latvijā, liecina Latvijas Komercbanku asociācijas dati.

Pievienot komentāru