Lūgšana 2019. gadam, kuram attīrīs tavu dvēseli un nomierinās tavu prātu

Pirmajās jaunā gada dienās savās lūgšanās vajadzētu vērsties pie Dieva un lūgt viņa svētību, lai visu gadu mēs pavadītu ar garīgo un fizisko veselību, labklājību, mieru, prieku un Debesu labvēlību, kas noteikti vedīs mūs uz pareizā dzīves ceļa!

Lai Dievs palīdz mums pavadīt šo gadu bez liekiem kārdinājumiem!

Svētā Gara lūgšana

Debesu Ķeizaram, Mierinātājam, Patiesības dvēselei, Visur esošajam un Visu varošajam, Bagātību sargātājam un Dzīves dāvinātājam, atnāc un iemājo mūsu dvēselēs, un attīri mūs no visa nešķīstā, un paglābj mūs, jo tu esi mūsu dvēseļu aizgādnis.

Jaungada lūgšana

Dievs Kungs Debesīs, visa esošā Radītājs un Pamats, kas radījis laikus un gadskaitļus, svētī jel šo Jauno, tikko sākušos gadu, ko mēs skaitam kopš Tava iemiesojuma mūsu atpestīšanai.

Ļauj mums aizvadīt šo un daudzus citus gadus mierā un saticībā ar mūsu tuvajiem, stiprini un izplati Savu Svēto Baznīcu, ko pats esi dibinājis un ar savas svētās miesas un visšķīstāko asiņu glābjošu upurēšanu svētīji. Cildini, saglabā un slavini mūsu Tēvzemi; dāvā mums ilgus gadus, veselību, pārpilnību un svētlaimi. Mani, Tavu pazemīgo kalpu un visus manus radus un tuvinieku, kā arī visus pasaules ticīgos pasargā, paglābj un ved uz glābšanas ceļa, lai mēs, sekojot Tavam vārdam, pēc ilgas un labklājīgas dzīves šai pasaulē, nonāktu Tavā Debesu Valstībā un sasniegtu mūžīgu svētlaimi blakus Taviem Svētajiem. Āmen.

Lasi vēl: Kā izaudzēt tējas sēni no nullēs? Īstenībā to var katrs

Lūgšana pirms katra jauna darba uzsākšanas

Dievs, Jēzu Kristu, sava vienīgā Tēva miesīgais Dēls, Tu esi vissvētākais, un vistīrākie ir tavi nodomi, un bez Tevis nav iedomājami mani darbi. Dievs mans Kungs debesīs, Tu esi manas dvēseles piepildījums, es ticu Tev ar visu savu sirdi un lūdzu Tev svētību: palīdzi man, grēcīgam cilvēkam, manis uzsākto darbu veikt Tavā vārdā, Dieva Tēva, Dieva Dēla un Svētā gara vārdā, ar Dievmātes un visu Svēto lūgšanām. Āmen.

Dievmātes lūgšana

Esi slavēta visvarenā ienaidnieku uzvarētāja, pateicamies Tev, Svētā Dievmāte. Tavos spēkos ir pasargāt mūs no visām nelaimēm, pie Tevis vēršamies, esi priecīga, šķīstā līgava.

Īsa Visu Svēto lūgšana

Visi Svētie gari, lūdziet Dievu par mums, jo mēs neatlaidīgi vēršamies pie Jums, mūsu labākiem palīgiem un mūsu dvēseļu aizbildņiem.

Avots:

interesno

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru