Likumā precizē amatpersonu atbildību par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā

Saeima ceturtdien, 6.maijā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Fizisko personu datu apstrādes likumā. Ar grozījumiem likumā precizēta amatpersonu atbildība par pārkāpumiem datu aizsardzības jomā.

Grozījumi noteic amatpersonas atbildību par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem. Amatpersonai varēs piemērot sodu līdz 200 naudas soda vienībām, proti, līdz 1000 eiro.

Tāds pat sods amatpersonai noteikts par pārziņa vai apstrādātāja pienākumu nepildīšanu publisko tiesību juridiskās personas institūcijā.

Šādi soda apmēri amatpersonām jau līdz šim bija noteikti par minētajiem pārkāpumiem saistībā ar fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šiem pārkāpumiem veiks Datu valsts inspekcija.

loading...

Pievienot komentāru