“Make Room” uzsāk projektu jaunpienācēju līdzdalības veicināšanai Rīgā

“Make Room” uzsāk projekta “Make Room for Inclusive Society (Veido vietu iekļaujošai sabiedrībai)” aktivitātes, kas norisināsies no 15.februāra līdz 30.septembrim tiešsaistē ar mērķi radīt vidi, lai veicinātu Rīgā dzīvojošo sabiedrības jaunpienācēju – ārvalstu studentu, patvēruma meklētāju, cilvēku ar bēgļa vai alternatīvo statusu – sabiedrisko līdzdalību un aktīvāku iesaisti sev nozīmīgu problēmu risināšanā.

Projekta laikā plānots identificēt konkrētus izaicinājumus, ar kuriem jaunpienāceji saskaras 4 tematiskajos blokos (nodarbinātība; diskriminācija & sabiedrības attieksme; praktiskais atbalsts; latviešu valodas apguve un praktizēšana). Tāpat arī projekta laikā plānots veidot saikni ar nevaldības organizācijām, ar kuru palīdzību jaunpienācēji var aktīvāk piedalīties problēmu risināšanā. Projekta laikā jaunpienācēji tiks iepazīstināti ar Rīgas domes darbu, kā arī Rīgas domes lēmumu pieņēmēji tiks aicināti tikties ar ārvalstnieku kopienām Rīgā, lai kopīgi rastu risinājumus identificētajiem izaicinājumiem.

Vairums no Rīgā dzīvojošajiem ārvalstniekim ir ārvalstu studenti. Jau šobrīd ārvalstu studentu skaits Latvijā veido 11% līdz 12% no kopējā studentu skaita. Vidēji Eiropā ārvalstu studentu īpatsvars svārstās no 15% līdz 17%. Lai gan vietējo studentu skaits Latvijā turpina samazināties, ārvalstu studentu interese par izglītību Latvijā pieaug.

2019.gadā Latvijā tika piešķirti arī 37 bēgļa un 14 alternatīvie statusi. Kopā no 1998.gada līdz 2019.gadam Latvijā bēgļa statuss ir piešķirts 217 personai, savukārt alternatīvās aizsardzības statuss – 552 personām.

Vai jums garšo saldējums?

“Pašreiz Rīgas jaunpienācēji kūtri iesaistās sev būtisku problēmu risināšanā, un nevaldības organizācijas ne tik efektīvi spēj iekļaut ārvalstnieku kopienas savā darbā. Projekta laikā centīsimies rast vidi, kurā jaunpienācēji paši var aktīvāk līdzdarboties un rast risinājumus, sadarbojoties ar nevaldības organizācijām, pašvaldības lēmumu pieņēmējiem un sabiedrību kopumā”, saka Abu Sohail ur Rehmans, “Make Room” pārstāvis.

Aicinām ārvalstniekus Latvijā piedalīties aptaujā, kā arī reģistrēties dalībai darbnīcās: 16.martā par nodarbinātību un uzņēmējdarbības atbalstu; 30.martā par diskriminācijas un sabiedrības attieksmi; 13.aprīlī par praktisko atbalstu un 27.aprīlī par latviešu valodas apguv un praktizēšanu.

“Make Room” ir nevaldības organizācija, kas kopš 2018.gada aktīvi strādā, lai veicinātu efektīvāku jaunpienāceju iekļaušanu Rīgā un Latvijas sabiedrībā kopumā. “Make Room” prioritārā mērķgrupa ir jaunpienāceji ar mazāk iespējām – ārvalstu studenti, patvēruma meklētāji un cilvēki ar bēgļa vai alternatīvo statusu.

Projekta aktivitātes notiks tiešaistē. Projekts tiek līdzfinansēts ar Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

loading...

Pievienot komentāru