Pašvaldības dzīvokļiem noteiks īres maksu

Lai nodrošinātu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvokļu pienācīgu uzturēšanu un novērstu to tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, deputāti 10. oktobra Finanšu komitejas sēdē atbalstīja lēmumu par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu.

Līdz šim pašvaldības dzīvokļu īrnieki maksāja tikai dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumus, bet no nākamā gada 1. jūlija papildus plāno iekasēt īres maksu 2,5% apmērā no attiecīgās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā. Tā tiks piemērota pakāpeniski – no 2020. gada 1. jūlija tiks piemēroti 25% no aprēķinātās papildus maksas (bet ne mazāk kā 28 eiro gadā), no 2021. gada 1. jūlija 50% no papildus maksas, savukārt no 2022. gada 1. jūlija maksa būs pilnā apmērā.

Tas nozīmē, ka, piemēram, pašvaldības īpašumā esoša vienistabas dzīvokļa, kura kadastrālā vērtība ir 4000 eiro, īres maksa no nākamā gada 1. jūlija pieaugs pirmajā gadā par aptuveni diviem eiro mēnesī, nākamajā gadā par četriem, savukārt no 2022. gada 1. jūlija tiks piemērota īres maksa pilnā apmērā – aptuveni 8 eiro mēnesī.

Finansējumu plānots novirzīt dzīvojamā fonda tehniskā stāvokļa uzlabošanai, jo pirms dzīvokļa izīrēšanas aptuveni 80% gadījumu pašvaldībai ir jāveic nozīmīgi kapitālieguldījumi, tādēļ plānots izveidot īres maksas fondu, no kura segt dzīvokļu remonta izmaksas.

“Ņemot vērā nepieciešamos ieguldījumus dzīvojamajā fondā, kas pēdējos gados ir stipri nolietojies un ļoti sliktā stāvoklī, bija nepieciešams pārskatīt esošo īres maksu. Viena no pašvaldības funkcijām ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā, lai spētu šo funkciju pilnvērtīgi nodrošināt, dzīvojamais fonds ir jāatjauno un tam ir nepieciešami finansiāli ieguldījumi,” lēmumu skaidro Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes “Nekustamā īpašuma pārvalde” vadītājs Māris Egmanis.

2017. gadā pašvaldība atjaunoja 25 dzīvokļus, ieguldot 115 082,82 eiro, 2018. gadā – 27 dzīvokļus, ieguldot 194 907,61 eiro, savukārt 2019. gadā plānots atjaunot 18 dzīvokļus (šobrīd atjaunoti 10). Šogad budžetā šim mērķis paredzēti 183 830 eiro.

Pašvaldības īpašumā ir 4602 dzīvokļi (neskaitot dzīvokļus sociālajās dzīvojamajās mājās). Ņemot vērā, ka liela daļa no šiem dzīvokļiem ir izīrēti trūcīgām vai maznodrošinātā personām, kopīgi ar Sociālo dienestu tiks pārskatīta arī sociālā atbalsta nosacījumi, lai nepasliktinātu apstākļus šiem cilvēkiem.

Uz nepieciešamajām izmaiņām īres maksas aprēķināšanas kārtībā iepriekš norādījusi arī Valsts kontrole, veicot revīzijas Liepājas pašvaldībā, tāpat arī ņemta vērā citu Latvijas lielo pilsētu pieredze, kur šāda kārtība jau ieviesta agrāk.

Lēmumprojekts deputātiem vēl jāapstiprina 17. oktobra domes sēdē. Pēc lēmumprojekta apstiprināšanas domes sēdē, visi pašvaldības dzīvokļu īrnieki par jauno kārtību un īres maksas paaugstināšanu saņems detalizētu informāciju rakstveidā.

Iesaki šo rakstu citiem!
loading...

Pievienot komentāru